Verwijzing / directe toegankelijkheid fysiotherapie

Per 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysio- en manueel therapeut. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, toch zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Per 1 januari 2004 zijn fysio- en manuele therapie voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald (behalve voor fysiotherapie bij kinderen onder 18 jaar). Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie en manuele therapie is opgenomen in uw polis.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten. Wij dienen de nota’s  rechtstreeks bij de verzekeraars in. Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie krijgt u van ons een nota, die u zelf dient te voldoen.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen via de mail, telefonisch of via het contactformulier.

Scroll naar boven