Eerste consult
Als u zich zonder verwijzing van een arts of specialist aanmeldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie of manuele therapie. Er wordt vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de therapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.

Als er een indicatie is voor fysio- of manuele therapie volgt er een intake en onderzoek na de screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de therapeut of de patiƫnt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.