Contactgegevens

Fysiotherapie van der EL Kruidentuin 5
2991 RK Barendrecht
info@fysiovanderel.nl
Tel: 0180-627224

Openingstijden

maandag 7.00 - 21.00 uur

dinsdag 7.00 - 21.00 uur

woensdag 7.00 - 18.00 uur

donderdag 7.00 - 18.00 uur

vrijdag 7.00 - 18.00 uur

zaterdag op afspraak

Fysiotherapie Van Der EL te Barendrecht

Verwijzing / directe toegankelijkheid fysiotherapie

Per 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysio- en manueel therapeut. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, toch zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Per 1 januari 2004 zijn fysio- en manuele therapie voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald (behalve voor fysiotherapie bij kinderen onder 18 jaar). Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie en manuele therapie is opgenomen in uw polis.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten. Wij dienen de nota’s  rechtstreeks bij de verzekeraars in. Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie krijgt u van ons een nota, die u zelf dient te voldoen.

Eerste consult

Als u zich zonder verwijzing van een arts of specialist aanmeldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie of manuele therapie. Er wordt vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de therapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.

Als er een indicatie is voor fysio- of manuele therapie volgt er een intake en onderzoek na de screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

 

 

Bel ons voor een afspraak